Базилевич В.Д., К.С. Базилевич, Л.О. Баластрик - Макроекономіка

Год: 2007
Автор: Базилевич В.Д., К.С. Базилевич, Л.О. Баластрик
Жанр: Книги по экономике
Издательство: Знання
ISBN: 978-966-346-493-0
Язык: Украинский
Формат: DjVu
Количество страниц: 355

Автори підручника ставили собі за мету дати студентам базові знання з теорії функціонування та розвитку макроекономічних систем, показати соціальну зумовленість виникнення відомих нині теоретичних концепцій з макроекономіки, їхні сильні сторони та обмеженість, узагальнити здобутки світової та вітчизняної макроекономічної науки. Кожна суттєва макроекономічна проблема розглядається всебічно, з позицій різних економічних шкіл та напрямів. Особлива увага приділяється кейнсіанству та неокласичним підходам до економічного аналізу. У додатках наводяться таблиці а основними макроекономічними показниками розвитку економіки України в роки незалежності. Підручник розрахований на студентів економічних спеціальностей.

Теоретичне осмислення трансформаційних процесів сучасного світу можливе лише за умови пізнання фундаментальних основ функціонування й розвитку національних господарств, їх взаємозв'язків та взаємозалежності, потребує розуміння тенденцій розвитку загально цивілізаційного процесу. Зрозуміло, що такий підхід обумовлює необхідність підготовки високопрофесійних, творчо мислячих фахівців, здатних вчитися, аналізувати і зіставляти економічні процеси, робити правильні висновки і діяти відповідно до нових умов. Для підготовки таких фахівців необхідні якісно нові підручники, що розкривають економічну природу складних явищ, мають сучасну архітектоніку і спонукають до самостійних занять. Саме таким є цей підручник. Автори мають багаторічну практику викладання макроекономіки у провідних університетах країни, підготували та видали значну кількість оригінальних праць з економічної теорії ти макроекономіки.
Особливість підручника полягає в тому, що автори прагнуть розкрити фундаментальні питання макроекономіки, спираючись не лише на досягнення економічної науки та господарської практики, а й філософії, психології, математики тощо.
У роботі висвітлюються не тільки кейнсіанські та класичні теорії розвитку національної і світової економіки, а й новітні теорії, які не претендують на всеохоплюючу фундаментальну довговічність, але їх переваги — у прагненні відповісти на питання злободенної практики. Автори цього підручника ставили за мету показати здобутки й обмеження будь-якої теоретичної концепції, яка пройшла перевірку часом і заслуговує того, щоб іменуватися теорією.
У зв'язку з тим, що одні вищі навчальні заклади починають вивчати спочатку мікроекономіку, а потім макроекономіку, інші, навпаки, розпочинають з макроекономіки, а потім вивчають мікроекономіку, в підручнику досить ретельно висвітлюються мікроекономічні основи макроекономіки, що дає змогу використовувати його як одними, так і іншими закладами освіти.

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара
Copyright MAXXmarketing GmbH