Голов С.Ф. - Управлінський облік

Год: 2006
Автор: Голов С.Ф. / Голов С.Ф.
Жанр: Экономика / Бухучет
Издательство: "Лібра", Киев
ISBN: 966-7035-53-0
Язык: Украинский
Формат: DjVu
Количество страниц: 704

У підручнику розглядаються: концепція та організація управлінського обліку; класифікація й методи калькулювання витрат; бюджетування; аналіз взаємозв'язку "витрати — обсяг — прибуток"; аналіз для прийняття поточних і довгострокових рішень; система управлінського контролю на основі обліку за центрами відповідальності, а також методи стратегічного управлінського обліку. Викладений матеріал ілюструється прикладами з практики зарубіжних і українських підприємств. Кожний розділ містить тести, вправи та ситуації для самопідготовки. Відповіді до тестів та рішення вправ наведено у додатку.
Підручник може бути корисним широкому колу читачів: студентам і викладачам економічних спеціальностей, бухгалтерам і керівникам різного рівня, аудиторам і фінансовим аналітикам.

Процес управління передбачає своєчасне отримання менеджером достовірної інформації, необхідної для прийняття оптимальних рішень. Формування та надання такої інформації є головним завданням управлінського обліку, виникнення й розвиток якого пов'язані саме із потребами менеджменту. На певному етапі економічного розвитку традиційний бухгалтерський облік (рахівництво) вже не задовольняє ускладнені потреби управління підприємством.
Зрештою виник новий напрям діяльності облікових працівників, що являє собою синтез рахівництва, калькулювання, аналізу, прогнозування, економіко-математичних та інших методів, де бухгалтер став повноправним і шановним членом управлінської команди.
Такий бухгалтер має вміти використовувати облікові дані для планування та контролю діяльності підприємства, інтерпретувати інформацію залежно від характеру та сутності управлінських рішень, що приймаються на її основі.
Поки вітчизняні вчені сперечаються щодо предмета й методу управлінського обліку, й далі ототожнюючи облік із рахівництвом, ця нова сфера діяльності привертає дедалі більшу увагу фахівців українських підприємств.
Розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює зростання потреби в інформації, яка потрібна для планування, контролю і прийняття управлінських рішень. З огляду на це зростає інтерес бухгалтерів і менеджерів до управлінського обліку, можливостей його застосування на їхніх підприємствах.
Утім, широке запровадження управлінського обліку в практику українських підприємств стримують певні чинники, серед яких особливо слід відзначити відсутність необхідних знань у менеджерів вищої та середньої ланки. У зв'язку з цим розуміння й підтримка управлінського обліку ключовими керівниками підприємств є однією з вирішальних умов його практичного застосування.

Добавить комментарий

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара
Copyright MAXXmarketing GmbH